Het lidmaatschap van TV Heb Durf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen dient derhalve te geschieden vóór 1 december van het kalenderjaar. Opzeggen in de loop van een bondsjaar geeft geen recht op restitutie van contributie.

Opzeggingen die nà 1 december binnenkomen zullen niet meer leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van het volgend kalenderjaar en de contributie dient dan ook volledig betaald te worden.

Opzegging van het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar secretariaat@hebdurf.nl en is alleen gedaan als van de ledenadministratie een bevestiging is ontvangen. Voor vragen of meer informatie mail je naar secretariaat@hebdurf.nl.

Top