Het lidmaatschap van TV Heb Durf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen dient derhalve te geschieden vóór 1 december van het kalenderjaar. Opzeggen in de loop van een bondsjaar geeft geen recht op restitutie van contributie.
Met als uitzondering het lidmaatschap van een competitielid, deze is voor één jaar en verloopt automatisch na 1 jaar.

Opzeggingen die nà 1 december binnenkomen zullen niet meer leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van het volgend kalenderjaar en de contributie dient dan ook volledig betaald te worden.

Mocht je ook tennisles hebben dan dien je ook daar je tennisles te op te zeggen. Het opzeggen van de tennisles betekend niet automatisch ook beëindiging van het lidmaatschap van de tennisvereniging. Je dient dit bij beide apart op te zeggen!

Opzegging van het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar secretariaat@hebdurf.nl en is alleen gedaan als van de ledenadministratie een bevestiging is ontvangen.
Voor vragen of meer informatie mail je naar secretariaat@hebdurf.nl.

Top