Privacyverklaring:

Hier staat de privacyverklaring van TV Heb Durf, gevestigd Sportpark 9, 1121MS te Landsmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530271 hierna te noemen ‘de vereniging ‘

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met onze vereniging. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van deze verklaring, neem dan contact op per e-mail (secretariaat@hebdurf.nl) en stel uw vraag.
In de onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoons gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Ledenadministratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bank gegevens
 • Betaal gegevens
 • KNLTB nummer
Uitvoering van overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 6 maanden
 • Penningmeester
 • Bank
 • KNLTB
Versturen digitale berichten, mailings
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van overeenkomst Zolang men aangemeld is E-marketingtools
Versturen berichten van derden zoals sponsoren
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang men aangemeld is
 • Sponsoren
 • Andere verenigingen
Verbetering digitale dienstverlening Cookies (zie hieronder IP-gegevens) Toestemming Bezoek site, deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na einde lidmaatschap. Bijvoorbeeld reünie of jubileum
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming Zolang de toestemming niet is ingetrokken N.V.T.

Cookies:
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website worden meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie-en taalinstellingen worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites-en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals in artikel 11.7a lid 3 van de telecommunicatiewet en de eprivacy-verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw internet instellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in-en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
U hebt het recht om de vereniging te verzoeken inzage in uw persoonsgegevens( tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens:
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen:
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dan dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites:
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites moeten hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid:
De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen. De vereniging raadt u aan regelmatig de privacyverklaring te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per mailen of de website daarover te informeren.

Contactgegevens:
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Barbara Cerasuolo-Bakker of Femke van Straten, secretariaat van de vereniging
E-Mail : secretariaat@hebdurf.nl

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Top