Er heeft begin dit jaar een bestuurswissel plaatsgevonden. Het nieuwe dagelijkse bestuur van Heb Durf bestaat sinds eind januari 2019 uit:

Voorzitter : Laurens de Koning – duo partner Bas Fonville

Secretariaat : Femke van Straten & Barbara Cerasuolo-Bakker

Penningmeester : Manon Boonstra – duo partner Roy Scholten

Het Algemeen bestuur vergadert gemiddeld 10 keer per jaar; het Dagelijks Bestuur komt vaker bij elkaar i.v.m. de voorbereiding van de vergaderingen en de contacten van en naar de werkgroepen en de diverse andere commissies (Technische-, Kantine-, Redactie/website- en Open Toernooi Commissie, en de Gouden Ploeg etc.).Vanuit het bestuur wordt momenteel gewerkt aan het behouden van de bestaande en het werven van nieuwe leden. Afgelopen jaar is een nieuw beleidsplan opgesteld en een nieuw Huishoudelijk Reglement gemaakt.

Mocht u contact willen hebben met een van de bestuursleden dan kun u gebruik maken van hun
e-mailadressen.

Top