Als lid van onze vereniging draai je twee kantinediensten per jaar. Gezellig, verbinding, andere leden leren kennen en is een leuke bijkomstigheid dat we de prijzen vriendelijk kunnen houden.
We proberen de kantine (bijna) het gehele jaar open te houden. Met uitzondering van een paar momenten tijdens de zomer- en kerstvakantie. In principe is de kantine doordeweeks van 19.30 tot 23.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 17.00 en bij evenementen de hele dag open.

Kantinedienst inplannen
Sinds begin 2022 neemt de kantinecommissie de kantinedienst planning over van het secretariaat.
De uitnodiging met het verzoek je in te schrijven voor de kantinedienst ontvang je 2x per jaar. Plan je zelf niets in voor de gevraagde datum dat wordt je automatisch ingepland.
Ontvang jij de mails over de kantinedienst niet? Controleer dan je mailadres of geef wijzigingen door bij de kantinecommissie of het secretariaat.

Voor de planning van het kantinerooster gebruiken we de KNLTB Club App. Hiermee kan elk lid zelf een geschikte kantinedienst in het rooster inplannen. Automatisch zal er voorafgaand aan de kantinedienst 2x een herinnering gestuurd worden: namelijk 1 week en 1 dag van te voren. Het rooster is ook via de KNLTB Club App te bekijken. Bij het niet verschijnen wacht een boete van €60,-, dus meteen even noteren die data!

Verhindert
Mocht blijken dat de ingeplande kantinedienst toch niet gelegen komt, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Belangrijk is wel dat een lid zelf verantwoordelijk is voor de vervanging van de kantinedienst als ze niet kunnen. Het is niet de bedoeling dat deze verantwoordelijkheid afgeschoven wordt naar de beheerders van het rooster.

  1. Je kunt voor €7,50 per uur zelf een invaller regelen (zie lijstje hier onder). Je dient zelf met de invaller af te rekenen.
  2. Ruil je dienst met die van een ander lid. Kijk hiervoor in het rooster. Geef dit wel even door aan de kantinecommissie, zodat het rooster hierop aanpast kan worden.
  3. Als bovenstaande niet lukt dan kan je je dienst afkopen. Maar dit kan alleen tot uiterlijk 2 weken voor de ingeroosterde datum en kost je €35,-
    Stuur dan een mailt aan de kantinecommissie o.v.v. Afkoop Kantinedienst met daarin je naam en datum kantinedienst. Dan ontvang je via de penningmeester een automatische incasso en factuur. Binnen die 2 weken is het niet mogelijk af te kopen en dien je zelf voor vervanging te zorgen!


Betaalde invallers voor kantinedienst

Quinten Boonstra 06-15013302
Yentl van der Aat 06-48191121
Bjarne van Vlaanderen 06-16908331
Seb Verhoef 06-27359590
Martina Torres Poblet 06-15135225

Mocht je interesse hebben als kantinedienst invaller te functioneren dan kan je je aanmelden bij de kantinecommissie. Je moet wel lid zijn van de vereniging en minimaal 17 jaar zijn.

Sleuteladressen
Als startende bardienst dient de keukensleutel opgehaald te worden op een van sleuteladressen. De sleuteladressen worden meegestuurd in de herinneringsmail. De laatste bardienst van de dag brengt de sleutel direct na afloop weer terug naar het adres dat op het sleutelplaatje staat. Svp in de brievenbus. Heb je in het weekend de eerste dienst? Bel dan even of je de sleutel een dag van tevoren kan ophalen.

Top