IMG_7330
De kantinecommissie bestaat uit:

  • Gert Jan Kant (aanspreekpunt)
  • Jan Tuitjer
  • Cor van Beek

Ze verzorgen de inkoop voor de kantine. Naast de algemene zaken is de kantinecommissie zoveel mogelijk betrokken bij alle activiteiten van de vereniging  en werkt intensief samen met de andere commissies.

Een aantal kantinetaken wordt door andere leden zelfstandig, doch in overleg met de kantinecommissie, uitgevoerd.

Bardienstrooster: wordt door het secretariaat uitgevoerd worden.
Wasservice & keukenprinses: Francien Arts

De Kantine commissie

Top