Seizoen 2022

De kosten voor het hele seizoen van 1 januari t/m 31 december bedragen:

Senioren: € 170,-
Junioren (9 t/m 17 jaar): € 85,-
Puppies (eerstejaars junioren t/m 8 jaar) € 50,-
Senioren inclusief afkoop 2 bardiensten : € 230,-

Het eenmalige inschrijfgeld voor alle lidmaatschappen bedraagt € 18,-.

Familielidmaatschap
Sinds vorig jaar heeft Heb Durf het familielidmaatschap geïntroduceerd. Dit lidmaatschap houdt een korting in voor het jongste lid, wanneer drie gezinsleden of meer lid zijn van Heb Durf. Voorwaarde is dat alle gezinsleden op hetzelfde adres woonachtig zijn.

Bij 3 gezinsleden bedraagt de korting voor het jongste lid: € 35
Bij 4 gezinsleden bedraagt de korting voor het jongste lid: € 55
Bij 5 gezinsleden bedraagt de korting voor het jongste lid: € 65

De korting wordt automatisch verrekend bij de start van het seizoen en bij een eventuele nieuwe aanmelding.

Top