Huishoudelijk Reglement in PDF

Inhoudsopgave Huishoudelijk Reglement.

 • Hoofdstuk 1 Inleiding
 • Hoofdstuk 2 Geldigheid
 • Hoofdstuk 3 Organisatiestructuur Heb Durf
 • Hoofdstuk 4 Bestuur
   Art. 4.1 – Algemeen
   Art. 4.2 – Takenpakket A.B.
   Art. 4.3 – Takenpakket bestuursleden
   Art. 4.4 – Rooster van aftreden
  Art. 4.5 – Kiezen van een vicevoorzitter
 • Hoofdstuk 5 Commissies
   Art. 5.1 – Algemeen
   Art. 5.2 – Benoeming commissies
  Art. 5.3 – Takenpakket commissies
 • Hoofdstuk 6 Leden
 • Hoofdstuk 7 Vergaderingen
 • Hoofdstuk 8 Besluitvorming
 • Hoofdstuk 9 Introducés
 • Hoofdstuk 10 Kantinedienst
 • Hoofdstuk 11 Aanmeldingsformulier
 • Hoofdstuk 12 Wijziging Huishoudelijk Reglement
 • Hoofdstuk 13 Slotbepalingen

Bijlage 1. Organisatiestructuur tennisvereniging Heb Durf
Bijlage 2. Rooster van aftreden bestuursleden

 

Auteur: S.A. Goede, 2 februari 2007.

Top