De gegevens uit dit formulier worden beveiligd verzonden.

PersoonsgegevensLidmaatschap

Het eenmalige inschrijfgeld voor alle lidmaatschappen bedraagt € 18,-. m.u.v. de Zomerchallenge.

Betalingsgegevens
Hierbij machtig ik Tennisvereniging Heb Durf tot aan het moment van opzegging van het lidmaatschap, het verschuldigde contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven. De afschrijving zal jaarlijks in de laatste week van februari plaatsvinden. Ik ben bekend met het feit dat, indien ik niet akkoord ben met de afschrijving, ik binnen 30 dagen mijn bank opdracht kan geven het bedrag terug te storten. De inschrijving is uitsluitend geldig met een correct ingevuld IBAN rekeningnummer!

Pasfoto

Na het verzenden van het formulier vragen wij je om een recente pasfoto te mailen naar secretariaat@hebdurf.nl

Top