Werkzaamheden fietspad sportpark

Hierbij de informatie die het bestuur heeft ontvangen omtrent de geplande werkzaamheden aan het fietspad van het Sportpark.

Aankomende woensdag 3 april zal Dura Vermeer aanvangen met de werkzaamheden. Dit houdt in dat zij de toegang vanaf het Luijendijkje en het bruggetje thv de Roodkoper zullen afsluiten.

Dit betekent dat de verenigingen alleen via het bruggetje thv het Plankenpad dan wel de Sportlaan te bereiken zijn.
Het verzoek voor de voetbal vereniging is dat de leden zoveel mogelijk gebruik maken van de route over het Plankenpad.

Voor de tennisvereniging, het zwembad en de atletiekbaan wordt er een baan van rubbermatten gemaakt om de bezoekers om de werkzaamheden heen te leiden. Het is de bedoeling dat de leden te voet naar de vereniging gaan, en dat de omleiding gerespecteerd wordt. Dit om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen.

In onderling overleg (als de werkzaamheden het toelaten) is het mogelijk om ter bevoorrading auto’s tijdelijk toe te laten.

Het is absoluut niet de bedoeling om ’s avonds of in het weekend afzettingen etc te verwijderen cq verplaatsen.

Voor wat betreft de nood- en hulpdiensten, deze kunnen ten alle tijden de vereniging bereiken.

Top