Stukje geschiedenis van ons mooie clubje…

Met dank aan Chris Ter Brake!

” Heb Durf 60 jaar ”

1955 was het jaar dat in Nederland voor het eerst het woord ‘file’ toepasselijk werd geacht voor een verkeersopstopping bij Oudenrijn. Er was veel bekijks en men was er zelfs trots op. Nu hoorde Nederland er ook bij.

In Landsmeer werd in het hele jaar 1955 helemaal niet getennist. Het was toen een dorp waar een paar honderd auto’s rondreden (nu minstens 5.000), de ringweg bestond nog niet evenals de wijken Luijendijk en Nieuwe Gouw (Havezathe). Toch werd er toen al actie gevoerd en wel door Mej. A.M.J. van Zanten Jut, een jonge maatschappelijk werkster die het beu was om elke keer naar Amsterdam te fietsen om te tennissen. Ze stapte naar Burgemeester Post en hij stelde haar voor eerst een tennisclub met voldoende leden op te richten alvorens er banen aangelegd werden. En zo geschiedde…

In 1956 werden 2 gravelbanen aangelegd. ‘Lefgozers’ was de naam die toen geopperd werd. Er was immers ‘lef’ nodig om een tennisclub te beginnen. Om onbekende redenen werd het ‘Heb Durf’.

Als clubhuis dienden een paar rieten matten die zo waren opgesteld dat je je erachter kon omkleden. Een WC was er niet maar er waren voldoende bosjes in de buurt.

De Gemeente liet de banen aanleggen en verrichtte het onderhoud. Heb Durf was daar al vrij snel helemaal niet blij mee. De banen werden slecht onderhouden hetgeen in een briefwisseling met de Gemeente veelvuldig en bijzonder duidelijk herhaald werd. Op het Raadhuis kreeg men er genoeg van en besloten werd om de banen voor het symbolische bedrag van fl 1,- aan de club over te doen. De participatiesamenleving avant la lettre zou je kunnen zeggen.

Het ledenaantal schommelde rond de 100 in die beginjaren. Er werd fanatiek competitie gespeeld in witte tenniskleding en natuurlijk met houten rackets en witte ballen. Begin jaren ‘70 kwamen er twee banen bij en tien jaar later werden baan 5 en 6 aangelegd. Heb Durf was bijna compleet. Het clubhuis werd echter te klein. In 1986 werd besloten tot de bouw van een nieuw clubhuis. Een van onze leden, Jan Klomp, was in opleiding voor architect en maakte het ontwerp. Hélaas bleken de kosten hoger dan beraamd. Er kwamen acties om meer geld bij elkaar te krijgen en er werd gespaard. In 1994 werd het nieuwe clubhuis in gebruik genomen.

In 2000 kwamen er nieuwe banen. French Court banen. Dat bleek geen succes. Er werd van alles geprobeerd maar de banen werden slechter en slechter zodat in 2006 het nieuw aangetreden bestuur besloot om de bovenlaag te vervangen. In feite had Heb Durf toen kunstgrasbanen. Toen deze banen versleten waren werd besloten tot het aanleggen van onze huidige Smash Court banen. De meeste Heb Durfers zijn uiters tevreden met deze banen waar zomer en winter op gespeeld kan worden.

Zijn er nu nog leden die vanaf 21 april 1955 lid zijn? Het antwoord is ‘nee’. Wel zijn er 3 leden die een jaar of zo later lid werden. Nel van Meurs, Vic Feenstra en Simon Goede. Nel en Vic tennissen niet meer maar Simon wel. Hij is ons oudste spelende lid! Elke vrijdagochtend speelt hij met Henk Bloem, bij voorkeur op baan 5. Simon is al jaren buiten de schijnwerpers actief en ondersteunt momenteel onze penningmeester Bert Prins met Raad en Daad.
Nel was in de jaren ‘60 lange tijd bestuurslid en tenniste tot een paar jaar geleden nog. Al jaren stopt Nel elke week onze vuile théedoeken in haar wasmachine en bij Nel kan je ook de sleutel ophalen als je kantinedienst hebt.
Vic tennist al heel lang niet meer. Maar ze bezoekt dagelijks Heb Durf ondersteunt door haar rollator. Ze volgt het tennis op baan 1 nauwlettend en heeft een eigen pasje van ons bestuur gekregen waarmee ze toch ons park kan betreden als het hek dicht is terwijl er wel getennist wordt.
Zo lopen er nog vele Heb Durfers rond die in het verleden en soms nu ook nog actief zijn voor onze club. Het zijn er teveel om op te noemen. Zij zorgen samen met alle andere leden dat Heb Durf een gezellig clubje blijft waar het al 60 jaar heerlijk toeven is.

Chris ter Brake

Top