Jaaroverzicht Heb Durf 2021

Het jaar 2021 ligt alweer bijna achter ons en is werkelijk omgevlogen en wederom was het een bijzonder jaar.

Verbinden –  Verenigen & Covid
Bijna drie jaar geleden zijn we als bestuur gestart met als duidelijk doel; het verbinden & verenigen van alle leden van de vereniging. Helaas treft Covid ons allemaal al bijna twee jaar waardoor veel op sportief en sociaal vlak niet of minder plaats heeft kunnen vinden. Vreemd genoeg heeft toch juist Covid ervoor gezorgd dat we als vereniging als ‘verbindende’ factor van belang zijn, juist doordat we kunnen blijven sporten en zo sportief en sociaal bezig zijn. Uiteindelijk heeft dit er ook toe geleid dat we momenteel 500 leden hebben waarbij ook steeds meer leden zich actief willen inzetten om vereniging draaiende te kunnen houden. Door de beperkende factoren zijn we als bestuur niet in staat om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet zoals we dit graag zouden willen doen, maar zonder jullie kan het niet en juist met elkaar maakt het voor ons de moeite waard om verder te gaan!

Het afgelopen jaar zijn er meerdere Heb Durf’ers helaas overleden maar met name het overlijden van Joop Verkerk heeft op ons als bestuur en op zijn vaste vrijdagochtendgroep met tennismaten  een behoorlijke impact gehad. Het was juist gedurende deze moeilijke tijd dat je de positieve impact van een vereniging kunt zien. Helaas ontvingen wij zojuist, op het moment van schrijven van dit bericht, het trieste nieuws dat Peter Meekel op eerste kerstdag na een langdurig ziekbed is overleden. Peter was jarenlang een zeer actief en betrokken lid. Hij heeft tijdens de recente verbouwing van de kantine de handen nog uit de mouwen gestoken. Wij willen bij deze van de gelegenheid gebruik maken om zijn familie en vrienden sterkte te wensen in deze moeilijke periode.

De Commissies
Gelukkig zien we dat er steeds meer leden zich actief willen inzetten voor de vereniging, uiteindelijk heeft dit geleid tot een bijna geheel nieuwe Technische Commissie onder aanvoering van George Flik en Rosanne Haverkamp. Gelukkig blijft de oude TC wel actief bezig onder andere middels de uitvoering van de Clubkampioenschappen. Ook de Kantine Commissie is uitgebreid met Leonie van de Heuvel waardoor Gert Jan al het werk eenvoudiger kan verdelen. Doordat Hans van der Sloot helaas gaat verhuizen verliezen wij de Baancommissaris, gelukkig heeft Eric Hafkamp deze rol op zich genomen en tegelijkertijd zijn taken uitgebreid met het onderhoud van het park. Kortom geweldig om te zien dat zoveel mensen zich willen inzetten gewoon omdat het leuk is om met elkaar een leuke vereniging draaiende te kunnen houden. In de aankomende ALV praten wij jullie graag bij over de financiële resultaten en de plannen die wij hebben voor de komende jaren, ik hoop jullie daar dan ook te kunnen begroeten indien mogelijk..

Rest mij niets anders om namens het bestuur iedereen vooral een gezond en sportief 2022 toe te wensen!

Namens het bestuur,

Laurens de Koning
Voorzitter

Top