In Memoriam: Mies van Dijk – Verheijen

6 oktober 1929 – 20 oktober 2019

Afgelopen zondag is Mies van Dijk overleden.

Een vereniging als Heb Durf valt of staat met de inzet van zijn leden, de vereniging verenigd zijn leden. Mocht je je als individu of gezin hier voor in willen zetten geloof ik dat je hier ook veel voor terug krijgt.

Mies, had dit goed begrepen, met name samen met haar man Jan hebben zij vanaf het vroege ontstaan van de verenging veel aan de vereniging ‘gegeven’. Waar Jan jarenlang onder andere het Open Toernooi heeft georganiseerd was het voor Mies zeer vanzelfsprekend om zich al die tijd met allerlei hand- en spandiensten in te zetten voor de club. Met deze vanzelfsprekendheid heeft zij ook meer dan 25 jaar als ‘sleutelophaal’ adres ervoor gezorgd dat iedereen bij haar in de buurt het park kon betreden, zelfs tot deze zomer aan toe.

Wij zijn Mies dankbaar voor haar jarenlange ingezet voor de vereniging en zijn mede hierdoor nu de bloeiende vereniging die we zijn.
En wensen familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De Voorzitter

Top