In Memoriam – Joop Verkerk

In Memoriam

Joop Verkerk

8 januari 1935 – 1 september 2021

 

Afgelopen woensdag is Joop Verkerk na een kort ziekbed overleden.

Joop staat voor de essentie waarom een vereniging in het algemeen en Heb Durf in het bijzonder bestaansrecht heeft. In eerste instantie is het meer geven dan nemen, gewoon omdat je dit voor een club doet, omdat het leuk is en tegelijkertijd invulling geeft aan wie je bent zonder er direct iets voor terug te vragen, voor Joop was dit een enorme vanzelfsprekendheid.

Maar wat Joop er uiteindelijk voor terug gekregen heeft zijn vriendschappen, altijd glimlachende mensen om hem heen en een enorme dankbaarheid namens de vereniging.

Meer dan de helft van zijn leven heeft Joop zich ingezet voor de club door mee te werken aan onder andere de Gouden Ploeg en onderdeel te zijn van bijna alle commissies die er zijn direct of indirect. De laatste jaren speelde Joop altijd met zijn vaste groep vrienden op vrijdagochtend hun ‘vijdagochtend instuif’ gewoon om sportief bezig te zijn en plezier te hebben.

Legendarisch is zijn bijdrage aan de Open toernooien met daarin iedere avond ‘Joops Lucky Lottery’ wat eigenlijk een excuus was om een aantal briljant flauwe moppen te kunnen vertellen waar dan ook het geheel gevulde terras met veel plezier naar luisterde.

Ik zal zijn inbreng enorm missen maar vooral zijn voortdurende interesse in het reilen en zeilen van de club met de vraag of hij daarbij kon helpen. Wij zijn een fijn mens en verbinder verloren en dat is een hard gelag.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte, dit grote verlies de komende periode te verwerken.

Namens het Bestuur / Voorzitter
Tennisvereniging Heb Durf,

Laurens de Koning

Top