Het lidmaatschap van Heb Durf 2019

Het lidmaatschap van Heb Durf: 2 mogelijkheden:

Het afgelopen verenigingsjaar hebben we voor het eerst 2 opties aangeboden voor het lidmaatschap van onze tennisvereniging Heb Durf. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in maart dit jaar hebben we aangegeven dat we na een jaar zouden bekijken of we hiermee door willen gaan. We kunnen stellen dat we daar positief over zijn en dat betekent dat wij en een behoorlijk aantal leden hiermee door willen gaan.

Welke twee mogelijkheden waren dat ook al weer?

  1. Een lidmaatschap voor € 170,= met 3 kantinediensten
  2. Een lidmaatschap voor € 260,= zonder kantinediensten

Het is nu aan jullie om een keuze te maken voor optie 1 of 2. Wanneer je voor het ‘oude ‘ lidmaatschap optie 1 in 2019 kiest hoef je niets te doen, maar als je voor optie 2 wilt gaan dan moet je dat aangeven door een mail te sturen naar onze penningmeester voor 1 februari 2019 ( penningmeester@ hebdurf.nl).

Leden vanaf 70 jaar kunnen ontheffing van de kantinedienst bij de penningmeester aanvragen per mail of brief. Zij blijven dan lid van onze vereniging en hebben dan automatisch lidmaatschap optie 1.

Ik hoop dat het allemaal duidelijk is en ik wens u allen alvast hele prettige feestdagen,

Namens het bestuur van Heb Durf,

Han Daniëls, secretaris.

Top