Extra Algemene Ledenvergadering op 3 december om 20.30 uur

Beste leden,

Namens het bestuur van TV Heb Durf wil ik je uitnodigen voor een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering ( in het clubhuis ) op:

dinsdag 3 december om 20:30 uur

Achter de schermen is het bestuur samen met een werkgroep al een tijdje bezig om een plan te maken om de kantine / clubhuis een grondige opknapbeurt te geven. In de ogen van veel leden, zo bleek uit de enquête, en het bestuur is dit hard nodig.

Dit is de reden waarom er een extra ALV is ingelast. We zullen vragen beantwoorden, de plannen nader toelichten en goedkeuring vragen aan de leden voor de investering.

Dit is dus NIET de standaard ALV, waar verslag wordt gedaan van het bestuursjaar, de commissies en de financiën. 

Omdat dit een belangrijk besluit is voor onze vereniging, hechten wij veel belang aan een grote opkomst. En zouden wij het enorm waarderen dat jullie als lid bij deze extra ALV aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

Laurens de Koning
Voorzitter Heb Durf

Top