Algemene Ledenvergadering

AGENDA

1. Opening/ mededelingen/ ingekomen stukken:
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 februari 2016. (www.hebdurf.nl/algemeen/jaarverslagen)
3. Financieel jaarverslag 2016 (op aanvraag bij penningmeester@hebdurf.nl)
4. Verslag van de kascommissie
5. Begroting en plannen 2018
6. Bestuurszaken: kantinesleutel/2 soorten lidmaatschap.
7. Rondvraag en sluiting.

Han Daniëls, secretaris.

Top