Bericht van het Bestuur

Beste leden,

De club en daarmee het bestuur is dankbaar voor al het werk dat de vrijwilligers verzetten voor Heb Durf. Zonder de vrijwilligers geen clubleven.

Het bestuur wil echter even een aantal punten op een rijtje zetten voor de goede gang van zaken:

* Het bestuur moet altijd eventuele sponsoring en daarmee het gebruik van logo’s, op welke uiting dan ook, vooraf goedkeuren. Zij zijn het beste, als het goed is, op de hoogte welke sponsoren er actief zijn binnen de club. Het wil nog al eens voorkomen dat potentiele sponsors zich gepasseerd voelen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het gebruik van het logo van Heb Durf is zeer wenselijk en het gebruik van het logo van Tennis and More is op de meeste uitingen verplicht. Affiches en aankondigingen b.v.

* Alle onvoorziene uitgaven moeten vooraf aangevraagd worden bij de penningmeester. Voorziene uitgaven moeten voor 1 december bij hem gemeld worden, zodat hij/zij daarmee rekening kan houden in de jaarbegroting. Op deze wijze komt het bestuur niet voor verrassingen te staan.

* Het onderhoud van de banen bij de baancommissaris. Hierbij zijn takenpakket:
De BC keurt de banen goed of af bij uitzonderlijke weersomstandigheden. Vorst, sneeuwval en opdooi. Overleg met de groundsman Hans Visser van Groen Totaal over onderhoud na opdooi. Aanspreekpunt voor Hans Visser van Groen Totaal voor baanonderhoud en met de Firma Hak voor baanverlichting.
In overleg met Hans Visser het bestellen van het zand, infill, voor de banen. Vaststellen van gebreken, zoals schade aan banen en/of de netten, defecte baanverlichting en onderneemt actie. Indien nodig contact met de betreffende bedrijven.

* Mocht u een goed plan of idee hebben voor de club, bedenk dan onder welke commissie het plan zou kunnen vallen. Benader de voorzitter van de commissie. Hij/zij kan het bespreken tijdens de Algemene Bestuursvergadering. Zo voorkomen we dat goede plannen gaan zweven en het lang duurt voordat één en ander wellicht ten uitvoer kan worden gebracht.

Tot zover.

Vriendelijke groet,
het bestuur

Top