Algemene Ledenvergadering op 29 januari 2019 – 20:00hr

Beste leden van Heb Durf,

Op 29 januari a.s. is het weer tijd voor de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering (ALV) van tennisvereniging Heb Durf. Tijdens deze vergadering leggen het Dagelijks Bestuur (DB) en de commissievoorzitters verantwoording af over allerlei zaken van het afgelopen jaar en blikken vooruit naar 2019.

Dit jaar is deze vergadering heel bijzonder want het zittende DB zal zoals vorig jaar werd aangekondigd aftreden en zij stellen het nieuwe DB aan de aanwezigen voor. Zonder tegenkandidaten en na instemming van de aanwezige leden zullen zij het nieuwe DB van Heb Durf gaan vormen. Daarnaast stoppen tevens een groot aantal vrijwilligers met hun werkzaamheden voor onze club.

Duidelijk moge zijn dat het van groot belang is om de 29e naar onze kantine te komen en deze vergadering bij te wonen om kennis te maken met het nieuwe bestuur en uw dankbaarheid te tonen voor al die vrijwilligers die jaren achtereen zoveel werk hebben verzet voor jouw tennisclub.

De agenda van deze vergadering kunt u vinden in de bijlage.

Tot dinsdag 29 januari!

Han Daniëls, secretaris

Top