IMG_7330
De kantinecommissie bestaat uit:

  • Gert Jan Kant (aanspreekpunt)
  • Jan Tuitjer
  • Ruud Beijnes

Ze verzorgen de inkoop voor de kantine. Naast de algemene zaken is de kantinecommissie zoveel mogelijk betrokken bij alle activiteiten van de vereniging  en werkt intensief samen met de andere commissies.

Een aantal kantinetaken wordt door andere leden zelfstandig, doch in overleg met de kantinecommissie, uitgevoerd.

Bardienstrooster : zal dit jaar (2019) door het nieuwe dagelijkse bestuur uitgevoerd worden.
Wasservice : Inge Colenbrander en Annemarie van Ooik

De Kantine commissie

Top