IMG_7330
De kantinecommissie bestaat uit:

Gert Jan Kant (aanspreekpunt)

Krokus van der Waals
Jan Tuitjer
Dieuwertje Band
Nico de Boer

Ze verzorgen de inkoop voor de kantine. Naast de algemene zaken is de kantinecommissie zoveel mogelijk betrokken alle activiteiten van de vereniging  en werkt intensief samen met de andere commissies.

Een aantal kantinetaken wordt door andere leden zelfstandig, doch in overleg met de kantinecommissie, uitgevoerd.

Bardienstrooster : Graciela en Rob Buhrs
Wasservice : Inge Colenbrander en Nel van Meurs

kantinecommissie@hebdurf.nl

Top